Financiele planning

Uitgangspunten zijn deels bekend zijnde inkomens- en vermogenssituaties en omgevingsvariabelen in de tijd. Het bestuderen en toepassen van de ter beschikking staande financiële, fiscale en verzekeringstechnische instrumenten leiden tot het optimaal verwezenlijken van de geformuleerde doelstellingen.

Waarom is financiële planning nuttig?

 • Geeft inzicht in uw financiële toekomst.
 • Op welk moment moet er een bepaalde voorziening zijn?
 • Hoe zijn bestaande voorzieningen inpasbaar in het plan. Gevolgen van complexe regelgeving.
 • Wat heeft de overheid voor u geregeld?
 • Wat heeft de werkgever voor u geregeld?
 • Wat kunt u zelf doen?

Hoe gaat financiële planning in zijn werk?

 1. Het cliënttype wordt geanalyseerd (bijvoorbeeld de particulier, de eigenwoningbezitter of de ondernemer)
 2. Levensfase van de cliënt wordt in beeld gebracht (deelname aan het arbeidsproces, echtscheiding en overlijden) Binnen de levensfase wordt het relevante aspect blootgelegd dat speelt (bijvoorbeeld het kopen van een huis, het opbouwen van toekomstvoorzieningen of het schenken aan kinderen).
 3. De relevante invloedfactoren, zoals levensverzekeringen en pensioenen, sparen en beleggen, financieringen, belastingen, juridische aspecten en sociale zekerheid worden bij de financiële planning meegewogen.

De meerwaarde van een financieel planner

 • Inventariseert uw wensen en bestaande voorzieningen;
 • Formuleert financiële doelen;
 • Is vertrouwenspersoon tussen andere adviseurs zoals de notaris, accountant, fiscalist, vermogensbeheerder, bank, assurantie adviseur;
 • Geeft overzicht in bezittingen en schulden;
 • Meer structuur in uw financiële situatie;
 • Zet aan tot financiële activiteiten en houdt controle op de implementatie.
 • Heeft ruime kennis op de volgende gebieden: fiscaliteiten, belastingen, pensioen- en lijfrentevoorzieningen, sociale zekerheid, juridische vraagstukken, vermogensbeheer en financieringsvormen

Waarom bent u bij Financieel Welzijn op het juiste adres voor financiële planning?

Financieel Plan-en Pensioenkantoor Blok heeft een gecertificeerde financieel planner in huis.
K. J. F. Blok is toegelaten tot het register van de Stichting Certificering FFP. Deze stichting stelt zich ten doel om de kwaliteit van het aanbod van financieel planners inzichtelijk te maken; daartoe zijn regels en een norm gesteld. Een FFP’er voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Deze eisen hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis, als gedrag en aanspreekbaarheid. De vakinhoudelijke kennis wordt getoetst bij de toelating. Ook gedurende de certificering wordt de kennis bijgehouden door permanente educatie.

Zie ook figuur